1 | 11 | 2018

Od května 2018 probíhá obnova a stavební úpravy v parku Stromovka v Humpolci. Generálním dodavatelem je Firesta, dokončení je plánováno na konec listopadu 2018.

Humpolec, obnova parku Stromovka - ve výstavbě

8 | 10 | 2018

V létě proběhla jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž na revitalizaci náměstí v Jihlavě. Soutěže se zúčastnilo 12 návrhů.  Náš progresivní přístup v pohledu na problematiku nekopíruje konzervativní řešení, které bylo nakonec vybráno odbornou porotou coby nejlepší řešení dané lokality. 

Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě