8smička, Humpolec

PROJEKT 05-09/2016

Nová instituce Vysočiny, zóna pro umění 8smička, využívá stávající objekt bývalé továrny na sukno v Kamarytově ulici v Humpolci. Budova pochází z konce 19.století. V roce 2010 prošel objekt nízkonákladovou opravou na administrativní budovu. V roce 2016 na podzim začala přestavba na galerii s kavárnou, knihkupectvím a depozitářem pro soukromou sbírku.

8smička je funkčně rozdělena tak, že v 1np se nachází hlavní výstavní prostor, ve kterém se představí kurátorované výstavy zaměřené na české moderní a současné umění, kavárna Café 8smička, knihkupectví a auditorium s herním modulem pro nejmladší návštěvníky. 2np zahrnuje výstavní prostory i neveřejnou část, ve které bude umístěna soukromá sbírka moderního a současného umění. Ve 3np se nachází depozitář vybavený regálovým systémem.

Zóna pro umění 8smička zahájí provoz v dubnu 2018 a více informací najdete na 8smička.com a na FB.