Dům s kadeřnictvím, Pardubice

PROJEKT 12/2011

Požadavkem investora bylo navrhnout dům, jehož hlavní obytné místnosti budou situovány v přízemí. Poměrně stísněný pozemek a různorodá okolní zástavba vedly k vytvoření uzavřeného konceptu. Dům se otevírá do ulice výlohou kadeřnictví a do zahrady obytnými místnostmi, boční stěny jsou pak kompaktní, pouze s nutnými prořezy.