Anenské terasy Brno

PROJEKT 02/2013

Zadáním bylo zpracovat prověřovací urbanistickou studii skupiny budov kolem bytového komplexu Anenských teras ve středu Brna. Byla vytipovaná místa v bloku budov, které by měly být do budoucna přestavěny. Studie ukazuje na možnou dostavbu bloku do uzavřeného celku. Jednotlivé budovy by měly být věnovány bydlení s komerčním parterem. Důležitým momentem je vyřešení dopravy v klidu pod novými budovami. Ve studii jsme se zaměřili na vyřešení privátních prostor dvorů,který je dnes nedostatečný. Celé územní se nachází ve svahu. Pro koncept je typické ustupující podlaží se zelenými terasami s výhledy na Brno.