ATÓM Piešťany

INVESTOR soukromá finanční skupina
PROJEKT 10/2015

Předmětem studie je konverze stávající budovy hotelu Atóm, který je situován nedaleko centra Piešťan. Důležitým motivem návrhu je křížení významných dopravních tahů a na druhé straně perspektivní rozvoj břehu potoku Dubová. Navržený objem tvoří dominantu na průniku tří os ulic, která umožňuje lepší čitelnost prostoru. Architektonický výraz stavby, umístěné v zástavbě sídlištního typu, poukazuje na její odlišné využití a spolu s vyšší výškovou hladinou oproti okolní zástavbě činí budovu významnou.

Díky výhodné orientaci ke světovým stranám bylo možné původní hmotu hotelu navýšit, aniž by došlo k zastínění okolní zástavby. Návrh se snaží o co nejvíce možné propojení všech pater budovy s okolním terénem a břehem potoka, který se má stát pobytovou a relaxační zónou s nově vybudovanou cyklostezkou. Této vize je docíleno svahováním pochozí střechy v míře, která umožňuje pohodlný pohyb návštěvníků. 

Budova nabízí co nejvíce flexibilní prostory pro nejrůznější využití jako je supermarket, restaurace, kanceláře, fitness, či café s výhledem, umístěné v nejvyšším patře.

Nejvýraznějším prvkem v exteriéru je fasádní plášť tvořený napnutou textilií, která kontrastuje s krystalickými tvary přístavby a odlehčuje hmotu stávajícího hotelu.