Batelov, penzion Rejoice

INVESTOR Rejoice
PROJEKT 04/2012

Jedná se o stávající objekt v uliční zástavbě, stavební pozemek je tvořený pouze vlastním domem a uzavřeným dvorkem. Původní rodinný domek s hospodářským zázemím byl přestavěn na sídlo firmy Rejoice. Nově bude objekt rekonstruován a využíván jako penzion. Je zde vytvořeno 5 pokojů se zázemím, společný vstup a sklad. Dvorek bude využíván jako společný. V 1np budou ponechány stávající obvodové svislé konstrukce. Předpokládá se nová konstrukce krovu a střecha, nová nadstavba nad částí ve dvoře. Přístavba a nové části střechy (vikýře) budou pojaty v odlišném materiálu. Do obkladů jsou prořezány otvory -tvar logo fimy Rejoice – „kopretina“. Tyto průřezy mají funkci prosvětlovací a zároveň jasně definují příslušnost objektu k firmě Rejoice. Jako materiál pro obklady bylo vybráno recyklované dřevo z dopravních kontejnerů s různým formátem, povrchovou úpravou atd. Hlavní myšlenkou celého návrhu je podržení původního charakteru objektu, ať už hmotově, tak materiálově. Nové části jsou jasně definovatelné svým tvaroslovím a použitými materiály. Přičemž nové materiály jsou svým charakterem přírodní a vhodně původní stavbu doplňují.