Mapa Foto ze stavby

Bazény Pražačka - etapa č.3

INVESTOR městská část Praha 3
PROJEKT 04/2013- 10/2013
REALIZACE 01/2015 - 12/2015
DODAVATEL EDIKT České Budějovice

V návaznosti na dříve dokončené fáze byl vybudován i další úsek rekonstrukce bazénu na Žižkově. Nově byl instalován malý bazén pro maminky s dětmi, přilehlé zázemí a fasáda hlavního objektu.

Foto archiv okplanu a investora