OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Bouda Svobody

PROJEKT 2020
TYP penzion

Projekt řeší přestavbu stávajícího penzionu v obci Pec pod Sněžkou. Lokalita má charakter řídké rozptýlené zástavby v rámci lučních enkláv. Návrh pracuje s existující stavbou a rozvíjí její objem v souladu se zásadami KRNAP. Půdorysné rozvržení objektu je realizováno po vrstevnici, hlavní hmota tak získává výrazný obdélníkový charakter. Osovou kompozici doplňuje a zvýrazňuje čelní vikýř a severní menší křídlo. Půdorys střešní krajiny je tvořen na kříži.