Bytový dům do Krkonoš

PROJEKT 04/2020

Pro developerskou firmu jsme vytvořili ideový návrh bytového domu do Krkonoš, odkazující na tvarosloví tradičních horských chalup. Svažitý pozemek na rozmezí města a volných plání navrhujeme osadit jednoduchou hmotou domu, s výraznou střechou. Poměr fasád, krytiny a prosklených ploch je plně v souladu s doporučením KRNAP, celkové vyznění domu je však ryze současné.