Bytový dům Prosek

REALIZACE 05/2009
Zástavba do proluky v ulici s převážně rodinnými domy. Pozemek určený pro výstavbu je plošně malý (120m2), bylo proto zvoleno řešení ve vertikálním plánu - dům bude čtyřpodlažní. Parkování je řešeno pod úrovní terénu parkovacími zakladači. V domě bude celkem 5 bytů, vykonzolování nad chodník zvyšuje užitnou plochu objektu. Konstrukčně jde o klasický stěnový systém, fasáda v omítce doplněná předokenními žaluziemi.