Bytový dům Sluneční terasy Kolín

ZADAVATEL Star Pardubice
PROJEKT 2011
TYP vyzvaná

Hmotově je stavba složena ze tří samostatných kvádrů-domů, které jsou usazeny na společné podnoži. Ta obsahuje krytá parkovací stání, společné prostory a komerční plochy. Přes svůj výrazný vzhled je počítáno s maximálně zjednodušenou výstavbou. Konstrukčně jde o pravidelný skelet, který je obalen do konzol-balkonů se zvlněnou vnější hranou. Tyto vlny spolu s maximální mírou zeleně, budou hlavním rozpoznávacím znakem celého projektu, obsahujícího 54bytů různých velikostí.