Bytový dům v Humpolci

INVESTOR Servis Partner a.s.
PROJEKT 08/2016 - 01/2017

Pozemek se nachází v Humpolci v ulici Hálkova. Lokalita má obytný charakter utvořený převážně bytovými domy, které vznikaly v různé době odlišnými stavebními metodami, což utváří zřejmou nesourodost v území. V ulici je dominantní pozice křížení dvou ulic a přilehlý park. Právě park je ústředním motivem návrhu. Rozdělením bytového domu do dvou hmot je zdůrazněna pozice domu. Z jedné strany hmota navazuje na uliční frontu a ze strany druhé lehce z fronty ustupuje a pozdvihuje významnost parku. Ustupující hmota je navýšena jako zdůraznění konce uliční fronty.