Bytový dům v Kyjích

PROJEKT 2016 - 2017

Pozemek je svažitý směrem k severu, hlavní plocha pozemku je na vyšší výškové úrovni než samotná ulice.
Novostavba bytového domu je navržena jako třípodlažní objekt, přičemž nejnižší patro s garážemi a technickým zázemím je přístupné pouze z příjezdové komunikace. V domě je navrženo celkem 8 bytových jednotek s velikostí 2+kk až 3+kk. 2.patro má výstup na terén, který je na vyšší úrovni.
Forma domu je jednoduchý kvádr, který je nadělen na jednotlivé segmenty, které jsou vůči sobě odsazené a vytvářejí větší intimitu bytů. Zapuštěné terasy a lodžie dělí velkou hmotu bytového domu na menší celky, které splňují měřítko charakteristické pro okolí.
Konstrukci objektu tvoří příčný stěnový nosný systém z klasických zděných prvků. Vodorovné nosné konstrukce z železobetonové desky. Objekt má plochou střechu.
Dominantním materiálem použitým na exteriéru objektu je bílá omítka, kterou doplňují skleněné výplně otvorů s obkladem neprůhledných částí z TRESPA desek s dekorem dřeva.