OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Bytový dům Žďár nad Sázavou

PROJEKT 2022
TYP bytový dům

Návrh bytového domu vyšel jako vítězný z architektonické soutěže. Hmota se skládá z uliční části a křídla směřujícího do vnitrobloku. To vymezuje příjemný prostor vnitřního dvora, který je oživen zelení. Vzhled domu je založen na principu minimalistického vzhledu v promyšleném rastru s výraznou tektonikou. Koruna domu je řešena jako ustupující podlaží, které nabízí dva byty 4KK s rozsáhlými střešními terasami. Její vzhled je zdůrazněn neobvyklým povrchovým materiálem zubatého plechu. Nachází se zde 27 bytů kategorií od 1KK po 4KK. V suterénu je 28 parkovacích stání. V parteru je vymezena plocha pro občanskou vybavenost.