Centrum města Milevska

ZADAVATEL město Milevsko
PROJEKT 09/2014 - 11/2014
TYP veřejná anonymní

Zadáním soutěže byla úprava centra Milevska včetně Náměstí Eduarda Beneše a autobusového nádraží.

Náměstí má v současné podobě několik problémů, je výškově členité, špatně prostupné a podél jeho východního okraje vede frekventovaná silnice 2. třídy. Proto se ho v návrhu snažíme výškově propojit a upřednostnit zde chodce. Náměstí jasně vymezujeme „prstýnkem“ dlažby a povrch sjednocujeme žulovou dlažbou. Funkčně rozdělujeme náměstí na tři části – 1.) aktivní/tržní/kulturní, 2.) přechodovou/zklidňující s kašnou a pítkem a 3.) sakrální/klidovou část s kostelem. Pro plynulejší a bezpečnější dopravu navrhujeme kruhový objezd a „výškové zpomalovače“. Doplňujeme blokovou zástavbu navazující na původní stopu historického bloku kolem autobusového nádraží a náměstí. Návrhem chceme vrátit do tohoto prostoru městský prostor tvořený dvorovými domy s ulicemi a náměstími, které naváží na urbánní princip center měst.