Dřevozpracující závod Čáslav

INVESTOR LESS & TIMBER
REALIZACE 12/2008
Areál dřevozpracujícího závodu je umístěn na původní ploše cihelny. Jedná se o převážně rovinný pozemek na ploše několika desítek hektarů.Pozemek má strategické dopravní napojení na okružní komunikaci města a železnici. Současně je pozemek v nedaleké blízkosti centra města. Zadání úkolu bylo zapracování různých druhů doplňků na stávající stavby, která má vložit nově realizovanému areálu dřevozpracujícího závodu v Čáslavi novou vrstvu vypovídající o zaměření firmy a tím vytvořit její nové image. Důležitým momentem je přiblížení průmyslového charakteru závodu měřítku člověka. Koncepci řešení jsme uchopili jako práci se zelení v různých modifikacích, jejíž zpracováním se závod má zabývat. Řešení zahrnuje provoz pilnice s plochami skládek kulatin dřeva jako jádra celého areálu. Součástí této etapy je administrativní objekt u vstupu do areálu a kogenerační jednotka využívající odpadní biomasy při zpracování dřeva. Zvolili jsme několik prvků, které prostupují celým areálem a doplňují tvář areálu. V rámci studie byly řešeny: Vjezdová brána, mobilní zeleň – strom=stožár v místech, kde by za normálním podmínek nemohly stromy růst, popínavá zeleň na fasádách „šedivých“ provozních objektů, logo firmy zapracované do oplocení areálu, zeleň různě prostupující plochou parkování. Uvažována je i pěší lávka, která vstupuje do areálu (včetně výrobního objektu) a jejímž prostřednictvím je vlastní výroba přiblížena běžnému člověku. Zbytek areálu je uvažován s parkovými úpravami.

Související