Dům kultury Letohrad

INVESTOR Město Letohrad
PROJEKT 09/2017
TYP vyzvaná

Zadáním soutěže je řešení objektu Domu kultury v Letohradě, který je v současnosti ve špatném technickém stavu a jeho využívání je díky tomuto nedostatečné. Bylo požadováno řešení ve dvou variantách - variantě novostavba a rekonstrukce. Podmínky stanovují všeobecné zlepšení standardu divadelního sálu a divadelní techniky při zachování kapacity míst. Zároveň požadují vyřešení variabilního konferenčního sálu a nalezení vhodných prostor pro účely ZUŠ. Podmínky jasně stanovují, že je možný souběh všech tří provozů – ZUŠ, divadla a konferenčního sálu.

Novostavba - tato varianta si jako hlavní cíl klade zvolit disposiční uspořádání tak, aby bylo co nejvíce ekonomické - na jednom podlaží. Jediný provoz, který nepožaduje velkou světlou výšku (ZUŠ) je řešen ve dvou podlažích a dotváří tak jednolitost hmotového řešení.

Rekonstrukce respektuje původní umístění, rozdělení a stavební řešení objektu. Proto se snaží co nejvíce logicky rozčlenit jednotlivé provozy tak, aby nedocházelo k jejich křížení a mohly fungovat souběžně. Varianta rekonstrukce však vede k tomu, že se stavební programy do jisté míry zeštíhlují.