Dům na Vysočině

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 2019

Hlavním záměrem investora je modernizovat stávající část rodinného domu jako zázemí ubytování členů rodiny s dětmi. Z toho vzešlo tvarově zjednodušit hmotu stávajícího bílého domku postaveného  v 70-80 letech 20.století. a zdůraznit tradiční formu venkovského domu. V letech 2011- 2014 byla k němu postavena dvoupodlažní přístavba s grafitovým  lechovým obkladem. Stávající bílý dům bude z většiny zdemolován a na jihozápadní straně do sadu prodloužen o cca 2,5 m. Tím vznikne krytá část terasy  přízemí a zvětší se užitná plocha patra pro upravené ložnice. V  podkroví se nabídne prostornější plocha  herny dětí. Výrazově budou obě části domů v kontrastu mezi stávajícím grafitovým  plechovým obkladem  a novou částí s bílou omítkou se stínícími prvky ze dřeva.