Dům u rybníka

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 08/2009 - 12/2011
REALIZACE 06/2012 - 10/2014
DODAVATEL Šnajdr pozemní stavby Mělník s.r.o.
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 406 m2

Přáním klienta bylo vytvořit pohodlné bydlení zakomponované na pozemek se zahradou s přilehlým rybníkem.

Pro osazení objektu bylo zapotřebí odtěžit část svahu a navázat objekt na stávající sklep vytesaný do skály. Objekt je založen na pasech a pilotech kvůli nestabilnímu podloží.

Na dvoupodlažní hmotě navrženého domu se uplatňuje obklad z pískovce, který je kombinován s titanzinkovým plechem a cedrovým obkladem. Okenní a dveřní výplně jsou zasazeny do hliníkových rámů. Plochá střecha je částečně ozeleněna, do vnitřního atria byl přenesen cypřiš z původního bydliště majitelů. Dům je napojen na zahradu terasami a schodišti.

Související