Mapa Foto ze stavby

Dům v Bratislavě

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 02/2009 - 09/2009
REALIZACE 05/2009 - 12/2010
DODAVATEL HB Reavis Slovakia a.s.
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 846 m2

Rezidenční dům v Bratislavě na svažitém pozemku při úpatí zalesněného kopce. Objekt je tvořen hmotou kopírující vrstevnice kopce a organicky vrůstající do krajiny. Splynutí s okolím je podpořeno použitím kamenných obkladů na hlavních zdech, přecházejících do opěrných konstrukcí. Stavba je třípodlažní, nosná konstrukce je kombinací železobetonových stěn (suterén), nosného cihlového zdiva (hlavní patro) a dřevěné konstrukce z lepených vazníků (horní patro).

Foto Iveta Kopicová

Související