Dům v Chotěboři

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 05/2011

Pozemek se nachází na okraji Chotěboře. Jedná se o stávající ovocný sad. Na pozemku je umístěna zahradní chatka. Přes pozemek diagonálně přechází vzdušné vedení VN a výrazným způsobem limituje pozici výstavby RD. Pozemek současně spadá do 3. ochranného pásma chráněné krajinné oblasti Železné hory. Nový rodinný dům je jednoduchý kvádr protáhlého půdorysu se sedlovou střechou. Navazuje tak na tradiční koncept lidové architektury. Dům je přízemní s podkrovím. Po západní a severní straně je charakter fasády uzavřený, je upřednostněna hmota domu. Je zde orientovaný vstup do objektu, schodiště s halou a vstupem do domu. Na východní a jižní straně je dům otevřený do zahrady s francouzskými okny. Tradiční charakter a výraz domu bude podpořen cedrovou šindelovou střechou včetně fasádního obkladu