Mapa Foto ze stavby

Dům V Cípku Humpolec

REALIZACE 09/ 2006 - 2008
DODAVATEL H.S.O. Humpolec

V prosinci 2008 proběhla kolaudace objektu.