Mapa Foto ze stavby

Dům v Cípku II

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 08/2010
REALIZACE 06/2011 - 2016
DODAVATEL JN-stavba

Stavba je koncipovaná jako patrový rodinný dům s zázemím zapuštěného suterénu s akcentem na propojení domu se zahradou. Dům je hmotově kompaktní se zářezy do 1. np a 2. np. Tyto zářezy hmotu základního kvádru dynamizují a funkčně dělí na jednotlivé zóny domu. Celkové členění otvorů a výraz domu je podřízen dominantním výhledům na město Humpolec. Stavba má plochou ozeleněnou střechu.