Dvůr Perštýn, Litomyšl

ZADAVATEL Agile s.r.o. Vysoké Mýto
PROJEKT 11/2019
TYP vyzvaná

Předmětem soutěže bylo řešení areálu bývalého dvora Perštýn za účelem umístění prodejny Lidl a přípravu podmínek pro budoucí přestavbu území památkově chráněné sýpky na prozatím nespecifikovanou občanskou vybavenost.

Dvůr  Pernštýn  sahá svou historií do 16. století a je typickým čtyřstranným dvorem okrajové části Litomyšle. Území díky založení komunikace I. třídy dělá předěl mezi rozvolněnou okrajovou částí města a  obcí v těsném  sousedství. Barokní sýpka je nejvýznamnější historickou dominantou celého území.

Požadované parkování pro 120 aut jsme  umístili  na střechu nákupního  domu a  jeho nájezdové části, která navazuje na kruhovou křižovatku.  Otevírá se tím volnost využití parteru pro návštěvníky a navrácení původní funkce dvora jako střed dění a místem setkání. Kromě  samotného obchodního domu Lidl nabízí přistavěný objekt nájezdu možnost umístění  dalších obchodů rozšiřující  pestrost  služeb a  atraktivitu místa. Fasády všech nových objektů jsou obloženy dřevěným laťovým obkladem na svislo, který umožnuje proměnnou perforaci ve vazbě na prosklení a průhledy v kontrastu s dominantou barokní sýpky.

Soutěž byla vyzvaná pro 4 ateliéry, náš návrh zvítězil u odborné poroty.