Fabrika Depandance

INVESTOR MHA s.r.o.
PROJEKT 2019

Objekt je součástí areálu MHA, svou hlavní fasádou ústí do ulice Žižkova, východní štít přiléhá k budově Policie, přízemní jižní křídlo směřuje do vnitrobloku. Cílem stavebních úprav je vytvoření nové ubytovací kapacity. Nově zde ve 2np a 3np vznikne 10 pokojů s celkem 19 lůžky, objekt bude zajišťovat také služby poskytované Fabrika hotelem - konference. V podkroví vznikají nebytové prostory, přízemí a suterén bude určeno k pronajímání. 

Vnější tvar objektu se mění v rovině střechy, která bude posílena. Stávající vikýř bude nahrazen novým s plochou střechou. Nově bude vybudována také výtahová šachta, přístupná z parkoviště ve vnitrobloku. Stávající prosklená fasáda v přízemí bude nahrazena předsazeným strukturálním prosklením s hlavním vstupem do objektu.  

Fasády dostanou černografitovou omítku, před niž budou předsazeny pozinkované chráničky průměru 40mm, kotvené po 1m, naohýbané do tvaru měkkých vln. Vlny přechází i přes okenní otvory a vytváří tak dojem popínavých rostlin, plazících se po obou exponovaných fasádách.