Fabrika hotel - snídaňová restaurace

INVESTOR MHA s.r.o.
PROJEKT 10/2018

Přístavba snídaňové restaurace je navržena s kapacitou 68 osob. Je propojena se stávajícím hotelem Fabrika v rovině kongresového patra 2np. Současně je propojena se stávajícím objektem administrativy MHA. Koncept úprav spočívá v zástavbě proluky mezi objekty hotelu a   administrativy MHA. Jedná se o jednopodlažní hmotu nepravidelného půdorysu  lichoběžníkového tvaru. Objekt je vynesen na   nakloněných sloupech tak, aby se minimálně omezil požadavek na parkovací stání v parteru dvora kolem hotelu. Na severní straně do ulice Žižkova je restaurace členěna rytmem zubů s čelním dominantním prosklením s výhledem na centrum města. Dům je obložen cortenovým  plechem, tak aby se výrazově oddělil od stávajících objektů.