OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Galerie Perlou

PROJEKT 2022
TYP galerie

Zásadním úkolem v návrhu umístění galerie do industriálního souboru několika staveb bylo vzájemné propojování různých výškových úrovní. Odpovědí jsou rampy, které umožňují bezbariérové propojení v jeden celek. Tím vzniká v objektu velká bohatost otevřených prostorů, které se vzájemně prolínají a nabízí tak návštěvníkům zážitek už jen ze samotného prostoru.

Hlavní vstup je orientován k ploše před domovem dětí. Průchod nabízí zajímavý průhled na komín na nádvoří.

Celý objekt galerie je sjednocen do tmavého grafitového těla, to je graficky pojednáno svazky nití v kovovém provedení, které odkazují na textilní historii objektů. Nabízí tedy možnost ztvárnění samotné fasády umělcem a už i objekt tak může reprezentovat funkci galerie v něm umístěnou. Trubky nabízejí současně i možnost popnutí ovíjivými rostlinami.