Foto ze stavby

HB Reavis CZ

INVESTOR HB Reavis
PROJEKT 2012
REALIZACE 09/2012 - 03/2013
DODAVATEL HB Reavis Group, Vitra
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 442 m2

 

Prostor ve východní části budovy River Garden 1 je členěn na dvě hlavní části. Návštěvnická zóna – lobby, včetně jednacích místností a recepce, která je pojednána v designu opakujícím se napříč všemi pobočkami společnosti. Kancelářská část je pak členěna na ředitelskou sekci a ostatní pracoviště. Základní volba materiálů vychází ze standardu budovy, zbylá část navazuje na předchozí design hlavního sídla firmy v Bratislavě – byl použit kámen, drásané dřevo, stěrky pandomo. Vše je doplněno reprezentativním nábytkem od firmy Vitra.