OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Horský wellness hotel

PROJEKT 2022
TYP Hotel

Inspirací návrhu je okolní otevřená krajina s nízkými porosty a navazujícími lesy. Před hotelem se otevírá plocha, kde je koncentrována zdejší surová příroda – nízká vegetace, balvany a kontrastní vertikály jehličnanů. Nad tuto vrstvu je zvednuta zubatá linie přízemí objektu. Hmota ubytovacích podlaží výrazně ustupuje od komunikace a její měřítko je zjemněno dřevěnou mřížkou balkonů. Ty jsou nejen funkčním prvkem proti povětrnostním vlivům, slunci či nežádoucím pohledům, ale navíc i signifikantním znakem celé stavby.