Hotel Stolárna, Holešov

INVESTOR PSK Europe s.r.o.
REALIZACE 2009 - 2010
V objektu bývalé truhlárny situované nedaleko od centra Holešova, která bude stavebně upravena a dostavěna, je nově navržen hotel s restaurací. Návrh se snaží zachovat původní architekturu objektu, stará část je zděná,nová část je tvořena jako ocelový skelet opláštěný kortenovým plechem v kombinaci se dřevem. Ve dvoře je navrženo parkování. Realizace je plánována na období 2010-2012