Humpolec Husova - výsadbové boxy

25. 7. 2017

V rámci stavby rekonstrukce ulice Husova jsou připraveny k zabudování prefabrikované železobetonové výsadbové boxy, které mají zajistit do budoucna dostatečný prostor a množství kvalitní zeminy pro růst stromů a zamezit kolizím s inženýrskými sítěmi.