Mapa Plány Foto ze stavby

Humpolec, Továrna No.8

INVESTOR Hranipex a.s.
PROJEKT 07/2009 - 09/2009
REALIZACE 09/2009 - 06/2010
DODAVATEL SaK s.r.o. Havlíčkův Brod
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 1 073 m2
zpevněné plochy ROSS Havlíčkův Brod

Investor v září 2009 zadal vypracovat nízkonákladovou opravu se zaměřením na oživení areálu továrny s důrazem na propojení nedalekého parku Stromovka s vnitroblokem továrny a asanaci objektu se záměrem sjednocení venkovního vzhledu objektů s jednoznačnou identifikací. V interiéru se přistoupilo k opravám a sanacím zdí, topení a elektro rozvodů. Dispozice se otevřela s důrazem na maximální flexibilitu interiéru. Do ulice Kamarytova došlo k prolomení oken a vytvoření výkladců a nového vstupu. V exteriéru se stala jednotícím prvkem černá barva s doplňky zlaté na oknech a „černým“ plechem, který postupně bude korodovat a docílí se určité patiny. Zásadní akcent se věnoval podtržení dochovaného komína. V interiéru bylo nutno „pomoci“ některým nosným zdem, které byly již od samého začátku výstavby objektu evidentně poddimenzované a přetížené a vlivem vlhkosti byla nutná jejich zásadní sanace. Sanace byla provedena „obyčejnou“ betonová tvárnicí s doplněním „černým“ plechem, který se použil na lemování nových a stávajících otvorů. Objekt je dneska rozdělen funkčně po podlažích. V přízemí je připravena komerční plocha s malou kavárnou s galerií. 2.NP je možné využít na kancelářské prostory nebo pro lehkou výrobu a půda je připravena na variantu kanceláří nebo loftového bydlení. Na celý areál je vytvořena taktéž vize s možností nástaveb a funkčního zahuštění celého vnitrobloku.

Foto: Ester Havlová