Humpolec - úprava ulic Husova, Žižkova, Rašínova

INVESTOR město Humpolec
PROJEKT 2013- 2016
REALIZACE 2014-2020

Od roku 2013 postupně zpracováváme úpravy ulic v centru města Humpolec. Hlavními požadavky je jasné vymezení komunikací, přidání maximálního počtu parkovacích stání a přítomnost zeleně. Součástí projektů je i rekonstrukce inženýrských sítí. Pro nové prostory používáme stejné materiály - kamenné obruby, parkování a chodníky v žulové dlažbě, stejný design svítidel veřejného osvětlení a mobiliáře.

Jako první byla navržena úprava ulice Žižkova, která navázala na nové řešení předprostoru hotelu Fabrika v ulici Školní. Koncepční řešení ulice se osvědčilo v provozu, zejména vyvýšené přechody pro chodce.  Po studii Žižkovy následovala studie ulice Rašínova a Husova -  Školní - Havlíčkovo náměstí. Ulice Husova je řešena jako městský bulvár s výrazným přidáním zeleně a výraznou úpravou předprostoru pošty a kina. 

Jednotlivé části se postupně realizují a logicky a provozně na sebe navazují.  

Jako další příspěvek do mozaiky městských prostor je návrh revitalizace parku Stromovka.