Interiér bytu v Praze 3

INVESTOR soukromá osoba
REALIZACE 09/2009
Rekonstrukce bytu v Praze na Žižkově, včetně dostavby zimní zahrady. Návrh řeší modernizaci zastaralých interiérů a celoroční možnost využití velké terasy. Nástavba zimní zahrady vychází z dané situace a hmotově navazuje na stávající členění objektu. Proporce jsou odvozeny z členění fasády nižších podlaží, přičemž bylo zachováno optické odtržení horního patra pomocí římsy a mírného ustoupení. Volba materiálu v černé barvě má maximálně potlačit novotvar, díky splynutí zastíněných i osvětlených ploch. Z pohledu chodce tak nebude rozlišitelný žádný novodobý detail, který by rušil původní vyznění domu.