Kavárna Chrpová

INVESTOR městská část Praha 10
REALIZACE 10/2010
Investor zadal zpracovateli návrh nového objektu zahradní kavárny v parku Chrpová v Praze 10. Cílem je vybudovat sociální podnik ve formě kavárny, který umožní práci lidem se zdravotním postižením. Projekt tak přispěje k začlenění handicapovaných do společnosti. Důraz ale klademe i na příjemné prostředí a kvalitní sortiment nabídky. Objemově se jednoduchý jednopodlažní přízemní kvádr, který je v místě stávajících stromů prořezán. Dům se tak dynamicky zapojuje mezi stávající stromy. Jednoduchý výraz přispívá jednotný fóliový plášť střešní a fasádní konstrukce. Do objektu jsou zářezy s krytou terasou. Ty jsou obloženy tropickým dřevem , jako kontrast k šedé fóliové obálce. Objemově a výškově objekt nenásilně vstupuje do prostoru parku a funkčně zapadá do konceptu volnočasového relaxu. Interiér stavby bude v maximální míře v přiznaném dřevěném povrchu konstrukce celomasivních panelů. Vstup do objektu je řešen bezbariérově mírnou rampou. Součástí fasády jsou grafické úpravy fólií, které jsou nalepovány. Provoz kavárny je dimenzován na cca 60 míst (35 míst uvnitř a 25 míst na terasách objektu)