Křeč, přístavba rodinného domu

PROJEKT 09/2016

Rozsáhlý pozemek je bývalou zemědělskou usedlostí s uzavřeným dvorem. Postupem času byly jednotlivé budovy usedlosti přestavovány, získávaly nové funkce a nové majitele. Ke staré obytné budově byl v 90.letech 20.století přistavěn samostatný rodinný dům. Objekt obytného stavení, který dvůr uzavírá ze SZ strany, bude demolován. Nově navržená stavba kopíruje jeho půdorysnou stopu.  Nově navržená přístavba bude sloužit jako zázemí pro návštěvy. Hlavní vstup je situován na osu, která vychází z hlavního vstupu do stávajícího rodinného domu. Tento pěší tah je zastřešen a přímo navazuje na nový objekt. Stavba je koncipována jako jednopodlažní  na obdélníkovém půdoryse, se samostatně stojící dvojgaráží. Přístavba má sedlovou střechou nad centrální částí půdorysu. Hlavním materiálem je titanzinkový falcovaný plech, který je použit jako střešní krytina i fasádní obklad stěn. Na částech domu s rovnou střechou se uplatňuje obklad z dřevěných hranolů.