OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Křižíkova elektrárna Tábor

PROJEKT 2022
TYP vyzvaná soutěž

Cílem soutěže byl návrh rekonstrukce historického elektrárny objektu na pravém břehu řeky Lužnice spolu s konkretizací náplně pro tento objekt.

Součástí bylo řešení přilehlých ploch, mají díky jejich atraktivnímu umístění ambici sloužit pro rekreaci obyvatel města.

Samotná budova elektrárny se skládá ze tří částí – středová hlavní hala a dvě boční části. Její prostorové členění koresponduje s navrženým funkčním členěním.

V objektu bude kavárna, velký multifunkční sál s foyer, 2 místnosti workshopů a stálá expozice Františka Křižíka, jehož osobnost a industriální ráz jeho díla prochází charakterem celé budovy a v novém návrhu je ještě posílen.

Cílem našeho návrhu je zachovat vzhled objektu v souladu s původním dobovým návrhem elektrárny. Tektonika fasády bude obnovena a očištěna. Budou doplněny pouze potřebné prvky u vstupů, které však budou mít jasně novodobý charakter.