Libice nad Cidlinou - urbanismus

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 10/2013

Pozemek se nachází v okrajivé části Libice nad Cidlinou v zástavbě rodinných domů a v těsném sousedství areálu zámečnických dílen. Pozemek je rovinný. Zadáním bylo ponechat jedinný stávající dvoupodlažní objekt administrativy a ten upravit na bydlení pro seniory a hlavní plochu pozemku využít pro různé formy bydlení. Ustředním bodem nové koncepce je stávající objekt s bydlením pro seniory, službami v přízemí a s cenrálním prostorem areálu. Je zde hřiště, minipark a venkovními prostory pro děti. Kostra ulic vychází z principu co nejednodušší dopravní obslužnosti a objízdnosti areálu. Základní jednotkou areálu je minimální rodinný dům s bytem 4+ kk a pozemkem cca 500 m2. U vjezdu do areálu je barierová řadová zástavba s vnitřními dvorky orientovanými na jih. Součástí vstupu do domů jsou pronajímatelné nástavby, které tvoří optickou a hlukovou bariéru pro řadové domy. Výstavba je uvažována v několika etapách.