Muzeum Chotěboř

ZADAVATEL město Chotěboř
PROJEKT 03-04/2020
TYP vyzvaná

Cílem soutěže bylo nalézt co nejlepší řešení umístění provozu muzea, infocentra a jednacího sálu zastupitelstva do stávajícího objektu v severozápadní části náměstí T. G. Masaryka. Objekt míval před úpravami v 60. letech secesní charakter, který získal rekonstrukcí v roce 1911. Zásadní je funkční zónování objektu – v přízemí jsou umístěny nejvíce využívané funkce, tedy infocentrum a vstup do muzea a také reprezentativní sál pro radu města, do kterého se lze dostat vedlejším vstupem z ulice. Hlavní vstup do objektu je z náměstí. Ve 2NP se nachází výstavní prostory pro stálé a dočasné expozice. Ve 3NP se nachází jednací sál zastupitelstva, kanceláře a dílny zaměstnanců muzea. V 1PP se nachází technické zázemí a klubovna. Celým objektem prochází schodiště ve východní části, které je doplněno výtahem a společně tvoří chráněnou únikovou cestu. Ta ústí vedlejším vchodem na zadní dvorek objektu. Tudy je také umožněn samostatný vstup do jednacího sálu. Pro prosvětlení jednacího sálu bylo proraženo nové okno v severním štítu. Byl také vytvořen vikýř na východní straně střechy, který je společně se zádveřím zadního vstupu výrazným novým prvkem hmoty objektu. Z pohledu z náměstí se však tyto nové tvary neuplatňují. Vnější vzhled objektu byl přiblížen secesnímu duchu, který býval objektu vlastní. Byla použita strukturovaná lomená omítka a obnovena štuková výzdoba objektu. Okna vstupní haly byla prolomena k zemi aby došlo k prosvětlení a otevření prostor a nové členění a štíhlost rámů odkazuje na secesní historii objektu.