Mapa Plány Foto ze stavby

MV Technik Chotěboř

INVESTOR MV Technik Chotěboř
PROJEKT 02/2011 - 06/2011
REALIZACE 08/2011 - 06/2012
DODAVATEL SDZ Profin Jihlava
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 857 m2

Nově budované prostory budou sloužit pro strojírenskou výrobu zaměřenou na výrobu lehkých a středně těžkých ocelových konstrukcí. Stavební program je soustředěn na rekonstrukci stávajícího objektu, novostavbu haly a doplnění vekovních zpevněných ploch včetně zřízení nového sjezdu. Pozemek se nachází v Chotěboři při ulici Obolecká. Jedná se o pozemky na periferii obce v doteku se stávající zástavbou. Na parcelách se nacházejí stávající objekty, část z nich je určena k demolici. Daný tvar pozemku determinuje návrh a koncepci stavebního záměru. Na přibližně obdélníkové parcele je ke stávajícímu centrálně umístěnému objektu navržena k jedné straně přístavba haly. Půdorysné řešení má tvar „T“. K novostavbě haly je navržena nová komunikace, která se napojuje na komunikaci v ulici Obolecká. Na pozemcích uvnitř areálu je navržena nově plocha pro parkování zaměstnanců a klientů. Ta je napojena na stávající příjezdovou komunikaci. Hlavní vjezd a vstup do areálu je stávající. Výrobní ,administrativní objekt Základní myšlenka při zpracování konceptu je postavena na jednoduchosti a maximální účelnosti.U stávajícího objektu se jedná především o zachování stávajících nedožitých materiálů a jednoduché doplnění materiálů nových jenž jsou do stavby vnášeny v rámci dispozičních úprav. Vnější vzhled a hmota objektu bude ponechána, stávající okenní otvory budou zredukovány. Na úroveň 1.np je navržen vstupní prosklený portál. Hala Přístavba haly je díky svažitému terénu umístěna na niveletu -0,9om od +-0,00 stávajícího objektu. Hala je navržena jako ocelový skelet oplástěný PUR panely. Do střechy jsou navrženy světlíky. Na delší stěnu haly je navrženo pásové okno. K hale je navržen venkovní přístřešek na hutní materiál.