OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Národní telemedicínské centrum FN Olomouc

ZADAVATEL FN Olomouc
PROJEKT 04/2015
TYP veřejná anonymní

Koncept rekonstrukce a dostavby stávajícího pavilonu F1 a F2 se snaží vytvořit jednoduchou a čitelnou hmotu, jež svým umístěním mezi fakultu a park vhodně doplní stávající urbanistický koncept. Ke stávajícím objektům je přičleněna podlouhlá dvoupodlažní přístavba na subtilní podnoži, která je v dotyku s parkem. Na úrovni terénu je objekt s parkem propojen stupňovitou platformou se zahradními úpravami. Budova F2 je dostavbou jednoho podlaží dorovnána s objektem F1, na oba objekty je přidána prosklená jednopodlažní nástavba tvořící odlehčený závěr hlavní hmoty objektu. Při JV fasádě je navržena komunikační vertikála s výtahem a propojovací koridor z objektu D1. Parkové úpravy zachovávají síť cest a rekonstruují jejich povrch. Na místě stávajícího hřiště je navržena klidová zóna s lavičkami koncipovaná jako rozšíření parku a zároveň jako pobytové místo pro veřejnost, pacienty a studenty lékařské fakulty.