OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Nová Máchovka

ZADAVATEL HumpolecGo!
PROJEKT 2021

Jak by mělo vypadat město ve 21. století? Dovolujeme si představit ukázku revitalizace rozsáhlého městského areálu mezi ulicemi Máchova a Okružní. Pokusili jsme se v širším centru Humpolce vytvořit nový veřejný prostor, který zároveň oživuje a zahušťuje stávající zástavbu. Takto přepracované využití stávající lokality podstatně zvyšuje kvalitu života ve městě a zároveň přirozeně spojuje různé typy využití celého prostoru, včetně sociálních služeb pro seniory nebo naopak začínající rodiny. Využití této poněkud opomíjené lokality prošlo širokou diskusí a strategickými průzkumy. I když jde pouze o vizi, tak v sobě zohledňuje moderní trendy v jednotlivých oborech sociální péče. Hlukové a vizuální odclonění lokality u nejfrekventovanější komunikace v Humpolci pak komplexně zajišťuje nově koncipovaný areál pro Integrovaný Záchranný Systém (IZS). Důležitým prvkem je pak masivní parková zeleň, která zajištuje jemné a citlivé přechody mezi jednotlivými funkcemi využití oživeného prostoru. Naše vize využití latentní lokality vznikala několik měsíců na popud politického sdružení Humpolec Go!