OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Nový areál CIME, Pelhřimov

PROJEKT 2021
TYP VÝROBNÍ A ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

Areál firmy, zaměřené na prodej a údržbu zemědělské techniky se rozšiřuje na pozemek v průmyslové části města Pelhřimov, na plochu bývalé drůbežárny. Součástí areálu jsou skladovací a montážní haly, prodejna a administrativní budova. Dvě rovnoběžné haly jsou spojeny v severovýchodní části pozemku administrativní částí. Před tou se nachází nádvoří - vstupní část areálu, kde je vystavována nabízená technika. Plocha je členěna betonovými vyvýšenými záhony, které chrání zeleň a stromy v nich před projíždějící technikou. Vstup do objektu je lemován loubím zlámaného půdorysu s dynamickými šikmými sloupy. Na fasádách se uplatňuje opálené dřevo – svislé latě a KVH profily, a na halách šedé sendvičové fasádní panely, na administrativní části pak panely Alucobond obdobného vzhledu, respektující tentýž horizontální rastr.