OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Občanská vybavenost, Praha

PROJEKT 2022
TYP Občanská vybavenost

Projekt řeší revitalizaci okraje panelového sídliště v Praze. Součástí jsou dva objekty občanské vybavenosti, konkrétně domova pro seniory a ubytování. Hmota staveb doplňuje stávající uliční fronty, které se potkávají a gradují na křižovatce. Fasády objektů jsou záměrně střídmé, s použitím moderních detailů a materiálů.