OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

"Ohořelá" chata, Střední Čechy

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 05/2015

Stávající objekt rekreační chaty bude doplněn o podzemní podlaží a podkroví. Konstrukční systém je navržen jako kombinovaný. Svislé nosné konstrukce podzemní části jsou zděné, nadzemní část objektu s podkrovím je dřevostavba, šikmá střecha je ozeleněna. Na úrovni podzemního podlaží je navržen výstup do venkovního prostoru. Nadzemní podlaží je při jižní straně rozšířeno přes velkorysé prosklení o balkón a podkrovní část má možnost výstupu na balkon při západní straně. Ostění, rámy oken, dveří a konstrukce balkonů se zábradlími jsou z modřínu ošetřeného olejem. Pro fasádu jsme použili technologii, která má kořeny v Japonsku, ale začíná se s úspěchem používat také v evropských zemích. Jde o dřevěný obklad z modřínu, povrchově upraveného opálením. Fasáda tak odolává nepřízni počasí, škůdcům i ohni.