OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Perla, Ústí nad Orlicí

PROJEKT 2022
TYP BYTY / MULTIFUNKČNÍ VYBAVENÍ

Do objektu bývalé textilní fabriky z 19. století (A) a ve stopě přilehlého objektu (B) v centru města Ústí nad Orlicí byly nově umístěny byty a v parteru občanské vybavení. Objekty jsou součástí transformovaného území bývalé textilky Perla, pro které platí regulační plán z roku 2016.

Určující pro návrh části A byly světlé výšky stávajícího objektu, které nabízely za určitých podmínek možnost vložení dvou úrovní v rámci jednoho stávajícího podlaží a tím příležitost velkého navýšení podlažní plochy. Vznikly tak prostorově zajímavé mezonetové byty. Střecha objektu je nově pojednána jako pobytová terasa s parkovou plochou a zázemím pro obyvatele domu.

Navazující druhou částí (B) je novostavba, respektující stávající tvary střech, mimo nárožní dominantu, podle požadavků regulačního plánu.

Vzhled objektu A respektuje stávající řešení, ztvárněné arch. Janákem. Otvory nutné pro prosvětlení nově vložených úrovní navazují na řád fasády.

Objekt B má novodobé ztvárnění z francouzskými okny, s několika akcenty ve formě větších otvorů, vylemovaných dřevěným obložením. Rytmus fasády navazuje na sousední část A.