Polyfunkční dům Sedlčany

PROJEKT 05/2014 - 08/2014

Zadáním   investora  bylo  navrhnout  nový  objekt  na  místě  původního  domu  v blízkosti autobusového  nádraží.  Nový  objekt  svou  hmotou  nevybočuje  z proporce  stávající  zástavby. Dům  stojí  na  předělu   staveb  z  19. století   a z druhé  poloviny  20. století.  Hmota  navrženého  domu   je  navržena  tak, že  respektuje   stávající  výšku  hřebene   sedlové  střechy . Nový objekt je třípodlažní    se  dvěma   podlažími  věnovanými  nebytovým prostorám   a  v 3np  jsou umístěny byty.  Dům  je  zakončen  asymetrickou  sedlovou  střechou . Fasády  objektu jsou  z grafitové  omítky, kde jižní fasáda   je  vykonzolovaná  a  tvoří  dominantu  domu.  Zde  je  navržen  systém  skládacích  lamel  z perforovaného  mosazného  plechu, který  chrání  objekt  před  přehřátím.   Objekt  je  osazen  do  stávajcího  terénu, který  umožňuje  nástup  do  domu  z 1np  a  z 2np.