OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Přírodní koupaliště Dvorák

ZADAVATEL HumpolecGo!
PROJEKT 03-04/2020
TYP urbanismus
Zahradní architektura ATELIER PARTERO

Navrhli jsme drobné úpravy okolí rybníku Dvorák v Humpolci, které by jej proměnily v příjemné místo pro letní i zimní vyžití v pěší dostupnosti centra města. Nad hlavní koupací plochou rybníku se nachází jezírko, které je využito pro koupání dětí. To je v přímém vizuálním kontaktu s pobytovou loukou na východě. Břehy jsou zmírněny a doplněny o písčitou pláž. Kolem břehů jsou rozmístěny dřevěné decky pro pobyt lidí. Z jižní strany zabíhá nad vodní hladinu koupací molo. V jižní části je umístěno pop-up zařízení, jako toalety, bufet, ve formě mobilních kontejnerů. Obejití celé vodní plochy umožňuje zpevněný břeh v úrovni hladiny, přecházející v lávku nad vodou.