Přístavba domku v Plačkově

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 02/2013

Návrh přístavby rekreačního domku zachovává původní objekt ve svém tvaru a pozici. Nový objekt přímo navazuje na stávající, je s ním konstrukčně a funkčně propojený. Respektuje a opakuje tvar stávajícího domu a směr hřebene střechy, vše pouze ve zvětšené podobě. Rozšiřuje tak využitelnou obytnou plochu směrem na západní stranu, do nezastavěné části pozemku. Do přístavby je situována hlavní obytná místnost, otevřená do střechy. Původní domek projde rekonstrukcí. Finálním povrchem nové hmoty, použitým na střeše i svislých stěnách, jsou plechy nadělené do různých šířek, ponechané v surové úpravě.