OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Přístavba hotelu Fabrika v Humpolci

INVESTOR MHA s.r.o.
PROJEKT 11/2013

Projekt vychází z potřeby rozšíření stávající kapacity konferenčního hotelu, současně s tím bude přesunuta administrativní část firmy MHA do upravovaného objektu v ulici Žižkova, který bezprostředně navazuje na stávající objekty firmy. Rozšíření hotelu proběhne směrem do stávajícího navazujícího objektu, který projde stavebními úpravami. V 1np bude umístěna nová restaurace, která bude zásobováním napojena na varnu stávajícího hotelu. Restaurace bude sloužit pro potřeby konferenčního centra a zároveň pro veřejnost především v sezonním období. V 2np budou umístěny nové konferenční prostory a v 3np nástavba nových hotelových pokojů s pivnílázní a masážemi. Tato část se výrazově přimkne ke stávajícímu hotelu. Nově využívaný objekt bude vyhrazen pro administrativu a jako hlavní sídlo firmy. Celý výraz objektu bude ponechán v původní industriální architektuře 1. pol. 20. století s kontrastně vloženými novými prvky provozu.